dinsdag 15 januari 2013

Mijn bewustwording van diversiteit

Give me Colors !

Onder diversiteit versta ik alle aspecten waarop mensen van elkaar verschillen: bijvoorbeeld leeftijd, huidskleur, culturele en sociale achtergrond, competenties, werk- en levensstijlen. Als ik goed om kan gaan met diversiteit wil dat zeggen dat ik om kan gaan met heel verschillende mensen.

Ik ben me ervan bewust dat ik via mijn ervaringen vooroordelen heb ontwikkeld. Om beter om te gaan met diversiteit zal ik mijn eigen vooroordelen moeten herkennen en kritisch bekijken. Dat betekent dat ik niet zelf invul wat anderen bedoelen. Ik trek geen voorbarige conclusies, maar ik vraag eerst dóór.

Ik zie diversiteit als een kans voor mijn eigen ontwikkeling en die van onze samenleving. Ik kijk daarbij naar de mogelijkheden van de verschillen en de overeenkomsten tussen mensen.

Bij diversiteit kijk ik naar alle kwaliteiten van mensen om mij heen. Het gaat er dus niet alleen om wat ik als individu kan en weet, maar juist om wat ik en de anderen sámen kunnen en weten.

Inspiratie: Diversiteit hanteren