zaterdag 23 juli 2011

Mijn Persoonlijk Empowerment

Wat betekent Persoonlijk Empowerment voor mij?

Persoonlijk Empowerment lijkt booming te zijn. Ik kom het in ‘hulpverleningsland’ vaak tegen. En ook ‘het spirituele pad’ lijkt bezaaid te zijn met deze term. Wat betekent het eigenlijk voor mij?

Persoonlijk Empowerment betekent voor mij het ervaren en het ontwikkelen van mijn eigen kracht. Mijn kracht is o.a. het vermogen om keuzes te maken in mijn dagelijks leven. Mijn vermogen om te kiezen wordt in mijn ervaring groter naarmate ik meer perspectieven in mijn rugzak heb. Mijn bagage van perspectieven groeit elke dag met name door het contact met mensen.

Ik ervaar mijn Persoonlijk Empowerment het sterkst wanneer ik na een valpartij zelf opkrabbel. Met vallen en opstaan krabbel ik dan op. Dat opkrabbelen doe ik met behulp van gereedschap uit mijn rugzak:
ik kies een perspectief van waaruit ik wil kijken en kiezen.

Persoonlijk Empowerment heeft niet alleen betrekking op mijn herstel. Ik geloof dat Persoonlijk Empowerment bij het dagelijks leven hoort, want elke dag kan ik mijn kracht laten groeien en (her)ontdekken. Elke dag zijn er nieuwe situaties waarbij ik mijzelf de volgende vraag kan stellen:
Wat is mijn kracht op dit moment?

Naast het opkrabbelen ervaar ik Persoonlijk Empowerment ook in mijn alledaagse activiteiten, bijvoorbeeld knutselen, dansen, zingen en bloggen.
Het bloggen is voor mij een wekelijks Empowermentritueel geworden. Het klikken op de ‘publiceerknop’ voelt als een warme schouderklop. En mijn groeiend blogarchief ervaar ik als een grote schatkist met creaties, inspiraties en online hartjes (voor onder de riem).

Ik geloof dat mijn Persoonlijk Empowerment elke dag een beetje groeit. Er valt namelijk nog zo veel te ontdekken, vind je ook niet?

Mijn inspiratie: o.a. http://empowerment.pameijer.nl/over-empowerment

maandag 18 juli 2011

Niets is vanzelfsprekend

Afgelopen twee weken heb ik door een nieuwe bril gekeken:
Niets is vanzelfsprekend.

Mijn nieuwe bril heeft mij de volgende inzichten gegeven:

- ‘Niets is vanzelfsprekend’ geeft mij gereedschap om onbevooroordeeld naar mensen te kijken:
Wat voor mij vanzelfsprekend is, hoeft niet vanzelfsprekend voor de ander te zijn.

- ‘Niets is vanzelfsprekend’ vergroot mijn gevoelens van dankbaarheid. Ik voel dankbaarheid voor mijn dagelijkse zaken die niet voor iedereen alledaags zijn: bijvoorbeeld een dak boven mijn hoofd, een goede gezondheid, elke dag eten, een liefdevol netwerk etc.

- ‘Niets is vanzelfsprekend’ geeft mij een bewustzijn van tijdelijkheid: wat vandaag zo is, kan morgen anders zijn. Het versterkt mijn gevoel van waardering voor het hier en nu.

- ‘Niets is vanzelfsprekend’ zet mij aan tot actie. Bijvoorbeeld het steunen van de GGZ actie op 29 juni 2011, omdat ik een samenleving wens waarbij iedereen er toe doet.

Door welke bril kijk jij nu naar de wereld?