Home

vrijdag 16 december 2016

Het dagelijks leven
Hoeveel ruimte maak jij voor het onverwachte en ongewone?

Hoeveel tijd neem je om dingen uit te proberen?

In hoeverre ben je bereid om buiten de gekende kaders en praktijken te handelen?


Inspiratie:
Wat zijn dan goede reflectieve vragen?